SEE मा उत्तीर्ण छात्र र छात्रा लाई प्रमाण पत्र

SEE मा उत्तीर्ण छात्र र छात्रा लाई प्रमाण पत्र

यस संस्था ले हरेक वर्ष SEE मा उत्कृष्ट अंकल्याउने स्वजातियएक जना छात्ररएक जना छात्रा लाई पुरस्कार र पदक दिई सम्मान गर्नेगर्छ. वर्ष २०७६/२०७७ मा यस समाज का छात्र सुयोग महतो (GPA ३.९५ ) र छात्राअन्तरा साह (GPA ४) लाईमिती २०७६/०४/११ गते पुरस्कार र पदक दिई सम्मानित गरियो.